Menu Close

Pacientų kreipimosi į įstaigą tvarka

1. Į VšĮ Mosėdžio pirminės sveikatos priežiūros centrą pacientai gali kreiptis:

1.1. Dėl būtinosios medicinos pagalbos:

1.1.1.esant būtinosios medicinos pagalbos indikacijoms, pacientams suteikiamos nemokamos ambulatorinės ar stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (paslaugos teikiamos ir nedraustiems privalomuoju sveikatos draudimu).

1.1.2. nesant indikacijų būtinajai medicinos pagalbai ir neturint siuntimo ir/ar  privalomojo sveikatos draudimo – pacientai už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas moka patys, jei nėra sudaryta sutartis su gydymo įstaiga, prie kurios jie prisirašę.

1.2. Dėl planinės medicinos pagalbos

1.2.1. su gydytojo siuntimu bei sveikatos draudimą patvirtinančiais dokumentais, teikiamos nemokamos paslaugos, pagal Asmens sveikatos priežiūros paslaugų nomenklatūrą;

1.2.2. be siuntimo – teikiamos mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, patvirtintais įkainiais  ir nustatyta mokamų paslaugų teikimo tvarka.

2. Priėmimo-skubios pagalbos skyriuje bendrosios praktikos slaugytoja atlieka pirminę paciento sveikatos būklės, gyvybinių funkcijų rodiklių įvertinimą, pacientą apžiūri priėmimo skyriaus gydytojas arba kviečiamas atitinkamo profilio skyriaus gydytojas ar budintis gydytojas.

3. Gydytojui nusprendus, kad pacientą reikia stacionarizuoti, jis nukreipiamas į atitinkamo ligų gydymo profilio skyrių.

4. Priėmimo-skubios pagalbos skyriuje atliekama:

4.1. jeigu reikia, suteikiama pirmoji medicinos pagalba;

4.2. pradedama teikti būtinoji medicinos pagalba;

4.3. pacientas perrengiamas;

4.4. atliekamas sanitarinis higieninis apruošimas;

4.5. užpildoma pirminė medicininė dokumentacija;

4.6. pacientas supažindinamas su jam numatomais atlikti tyrimais, procedūromis, gydymu, įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis.

4.7. susipažinęs su jam numatomais atlikti tyrimais, procedūromis, gydymu, pacientas ar jo atstovas pasirašo medicininiuose dokumentuose;

4.8. pacientas ar jo atstovas pareiškia savo valią dėl informacijos teikimo apie jį ar jo atstovaujamąjį ir pasirašo medicininiuose dokumentuose;

4.9. pacientas nukreipiamas į atitinkamą ligoninės skyrių (paciento patekimo į skyrių būdus nurodo jį apžiūrėjęs gydytojas).

5. Atvykęs į ligoninę pacientas privalo turėti pasą ar kitą asmens tapatybės dokumentą, socialinio ar sveikatos draudimo pažymėjimą, ar kitą dokumentą, įrodantį jo draustumą privalomuoju sveikatos draudimu.

6. Atvykstant į ligoninę dėl stacionarinio gydymo, pageidautina, kad pacientas turėtų pižamą, chalatą, rankšluostį, šlepetes, asmens higienos priemones (muilą, dantų šepetuką, dantų pastą ir pan.).

7. Paciento asmeniniai rūbai, avalynė paliekami Priėmimo-skubios pagalbos skyriuje. Surašomas rūbų, avalynės priėmimo aktas, kuris klijuojamas į ligos istoriją. Paciento gydymosi laikotarpiu šie daiktai saugomi ligoninės rūbinėje. Pacientui išvykstant į namus, nurodyti akte rūbai, avalynė, grąžinami. Rūbai, jeigu pacientas ar jo artimieji neatsiima, ligoninės rūbinėje ilgiausiai saugomi 6 mėnesius, vėliau, kai neatsiranda rūbų savininko, surašius rūbų naikinimo aktą – sunaikinami.

8. Stacionarizuojant planine tvarka, pacientas iš Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus į atitinkamo profilio skyrių privalo patekti ne vėliau kaip per 3 valandas. Stacionarizuojant pacientą dėl būtinosios medicinos pagalbos ne vėliau kaip per 1 val., atsižvelgiant į būtinosios pagalbos kategoriją).

9. Planinėms ambulatorinėms konsultacijoms pacientai registruojasi:

9.1. tiesiogiai atvykę į registratūrą. Registruojantis  pacientui nurodoma data, laikas ir kabineto numeris;

9.2. telefonu. Pacientas užregistruojamas į eilę pas norimą specialistą, tačiau atvykus nustatytą dieną, pacientas turi registruotis registratūroje bendra tvarka ir pateikti reikalingus dokumentus: siuntimą, asmenį ir sveikatos draudimą patvirtinančius dokumentus. 

10. Registruojantis konsultacijai pacientai pateikia šiuos duomenis: vardą, pavardę, siuntimo išdavimo datą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, siunčiančio gydytojo vardą, pavardę.

 

Skip to content