Menu Close

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas (Žin., 1996, Nr. 66-1572; 1998, Nr. 109-2995)  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.29546/asr;
Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.5905/asr;
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. 301 ,,Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose” (Žin., 2000, Nr. 47-1365) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.102647/asr;
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. V- 450 ,,Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių” (Žin., 2003, Nr. 79-3605) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.216308/asr;
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. V-208 „Dėl Būtinosios medicinos pagalbos ir Būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo” (Žin., 2004, Nr. 55-1915) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.230805;
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymas Nr. V-364 “Dėl Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo” (Žin., 2004, Nr. 86-3152) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.234192;
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. V-156 ,,Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo” (Žin., 2007, Nr. 31-1148) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.293780;
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2008 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. V-338 „Dėl Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 53-1992) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.319609/asr;
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. vasario 24 d. įsakymas Nr. V-171 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės minimalių draudimo sumų nustatymo“ (Žin., 2010, Nr. 30-1388) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActPrint/lt?jfwid=q8i88lp51&documentId=b80d2a60814311e49386e711974443ff&category=TAK;
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. V-401 ,,Dėl Privalomų registruoti nepageidaujamų įvykių sąrašo ir jų registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 55-2703) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.372118;
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. V-632 „Dėl leidimų – higienos pasų išdavimo taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2010, Nr. 86-4573) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.378469/asr;
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. V-400 „Dėl Slaugytojų darbo krūvio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 55-2751) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.424374/asr;
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 25 d. įsakymas Nr. V-754 ,,Dėl Ambulatorinės chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimų ir ambulatorinės chirurgijos paslaugų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 83-4196) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.454254?jfwid=;
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ Žin., 2000, Nr. 47-1365) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.102647/asr;
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 1996-09-06, Nr. 84-2000) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.30614/asr.

Akušerija ir ginekologija

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. V-900 ,,Dėl nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 102-5056) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.456692;
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. 117 „Dėl nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 28-811) (galioja iki 2013 m. gruodžio 31 d.); Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. V-900 ,,Dėl nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 102-5056) (įsigalioja nuo 2014 m. sausio 1 d.) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.456692;
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. V-527 „Dėl ambulatorinių akušerijos ir ginekologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų“ (Žin., 2003, Nr. 89-4046) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.218000/asr;
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. V-170 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 64:2008 “Gydytojas akušeris ginekologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė” patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 35-1250) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.316514/asr;
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. V-399 „Dėl Akušerių darbo krūvio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 55-2750) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.424373?jfwid=g3mo3sqwl.

Chirurgija

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. 50 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 74:2000 “Gydytojas chirurgas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė” patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 11-261) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.94856/asr;
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 25 d. Nr. V-754 ,,Dėl ambulatorinės chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimų ir ambulatorinės chirurgijos paslaugų sąrašo patvirtinimo“ https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.454254?jfwid=.

Slauga

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. V-591 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 28: 2011 “Bendrosios praktikos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė” patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 72-3490) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.401304;
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. V-1026 „Dėl slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 137-5626) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.311861/asr;
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. V-982 ,,Dėl Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo” (Žin. 2008, Nr. 121-4629) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.329135?jfwid=-fxdp7h3u;
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. V-650 ,,Dėl Lietuvos medicinos normos MN 57:2011 ,,Bendruomenės slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 82-4015) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403306?jfwid=-2y4hh0ps0.

Šeimos medicina

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. birželio 18 d. įsakymas Nr. 329 „Dėl bazinių kainų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 57-1611) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.58556?jfwid=2lxb8oh76;
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. V-650 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 57:2011 “Bendruomenės slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė” patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 82-4015) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403306?jfwid=-2y4hh0ps0;
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. 117 ,,Dėl Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros tvarkos patvirtinimo” (Žin., 1999, Nr. 28-811) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.456692;
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. 583 „Dėl gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 96-3400) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.154072?jfwid=tu0odns0y;
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymas Nr. V-364 ,,Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo” (Žin., 2004, Nr. 86-3152) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.234192;
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. V-591 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 28: 2011 “Bendrosios praktikos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė” patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 72-3490) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.401304;
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. V-943 „Dėl pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 143-5205) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.267313/asr;
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. V-548 „Dėl Atrankinės patikros dėl gimdos kaklelio patologijos programos atlikimo metodikos patvirtinimo(Žin., 2004, Nr. 117-4390) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.238523;
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. V-973 „Dėl Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos patvirtinimo(Žin., 2005, Nr. 152-5617) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.268622?jfwid=;
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. V-1013 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 14:2005 “Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė” patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 3-62) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.268928/asr;
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. V-234 „Dėl valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 37-1335) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.273480?jfwid=32wf7zg4;
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. V-528 „Dėl ambulatorinių specializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 74-2956) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.301317?jfwid=;
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. V-1026 „Dėl slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 137-5626) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.311861/asr;
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. V-170 ,,Dėl Lietuvos medicinos normos MN 64:2008 “Gydytojas akušeris ginekologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė” patvirtinimo” (Žin., 2008, Nr. 35-1250) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.316514/asr;
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. V-508 „Dėl Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 79-3321) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.347967/asr;
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. V-133 „Dėl šeimos medicinos paslaugų teikimo namuose organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/7cff37408d4411e39e3c992f044525a9/asr.

Vidaus ligos

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-1085 „Dėl vidaus ligų profilio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 4-145) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.312526?jfwid=32wf82hw;
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 10 d. įsakymas Nr. V-340 ,,Dėl Lietuvos medicinos normos MN 76:2015 ,,Vidaus ligų gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/574e7020d4cd11e49a8e8a8aa8141086?jfwid=i3h7wdnk0.

Odontologija

Lietuvos Respublikos stomatologinės priežiūros (pagalbos) įstatymo pakeitimo įstatymas 2003 m. gruodžio 18 d. Nr. IX-1930 Vilnius (Žin., 1996, Nr. 35-855, Nr. 102-2316; 1997, Nr. 66-1602) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.224475.

Skip to content