Menu Close

Pacientų pavežėjimas

lankstukas-2

lankstukas-1

Pacientų pavėžėjimo paslauga: kas gali ją gauti ir kaip užsisakyti? Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) primena apie galimybę pasinaudoti nemokama pavėžėjimo paslauga. Šiuo metu ji, vykdant bandomąjį projektą, teikiama 20-yje savivaldybių. Nuo 2024 m. liepos 1 d. projektą planuojama vystyti visos Lietuvos mastu, įtraukiant likusias savivaldybes. Pasak SAM Investicijų departamento Investicijų įgyvendinimo skyriaus patarėjos Agnės Sakalinskienės, šia paslauga ilgainiui nemokamai visoje Lietuvoje galės pasinaudoti pacientai, kurie dėl sveikatos būklės arba dėl socialinių, ekonominių priežasčių negali naudotis individualiu bei viešuoju transportu. „Pacientų pavėžėjimo paslaugų įgyvendinimas kartu su asmens sveikatos priežiūros tinklo vystymo reforma, steigiant savivaldybėse sveikatos centrus, pagerins sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą labiausiai pažeidžiamoms visuomenės grupėms, o medikams padės užtikrinti sklandų paciento diagnostikos ir gydymo kelią“, – sako A. Sakalinskienė.

Kas gali gauti pavėžėjimo paslaugą?

Pavėžėjimo paslaugas jau dabar 20-yje savivaldybių gali gauti šioms grupėms priklausantys asmenys:

 • 75 m. ir vyresni asmenys, kurie turi teisę į priemokas už kompensuojamuosius vaistus dėl nepakankamų pajamų;
 • asmenys, kuriems nustatytas 55 % ar mažesnis darbingumo lygis ir turi teisę į priemokas už kompensuojamuosius vaistus dėl nepakankamų pajamų;
 • asmenys, kuriems nustatytas neįgalumas ir turi teisę į priemokas už kompensuojamuosius vaistus dėl nepakankamų pajamų;
 • asmenys, kuriems nustatyti specialieji poreikiai ir turi teisę į priemokas už kompensuojamuosius vaistus dėl nepakankamų pajamų;
 • asmenys dėl medicininių priežasčių.

Pavėžėjimas skirstomas į dvi rūšis: nespecializuotą ir specializuotą. Specializuoto pavėžėjimo metu dalyvauja medicininį išsilavinimą turintis asmuo. Tai reiškia, kad pavėžėjimo paslauga teikiama greitosios medicinos pagalbos automobiliu, jo metu yra stebima paciento būklė. Nespecializuoto pavėžėjimo metu medikas pacientų nelydi.

Kaip užsisakyti pavėžėjimą?

Norėdamas užsakyti pavėžėjimo paslaugą, gyventojas turi gauti gydytojo išrašytą elektroninį siuntimą specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms. Siuntime turi būti nurodyta, kad pacientui bus reikalinga pagalba pasiekti gydymo įstaigą. Turėdamas siuntimą, asmuo gali registruotis vizitui pas gydytoją, o tuomet – užsakyti pavėžėjimo paslaugą. Tai padaryti galima paskambinus į Karštąją liniją trumpuoju telefono numeriu 1808 arba kreiptis tiesiogiai kiekvienos projekte dalyvaujančios savivaldybės kontaktais, skelbiamais interneto svetainėje www.1808.lt. Pavėžėjimo paslaugos operatorius, patikrinęs, ar pacientas turi teisę gauti paslaugą, skiria jo poreikius atitinkančią transporto priemonę, suderina pavėžėjimo laiką. Pavėžėjimo paslauga yra planinė, ją užsakyti rekomenduojama ne vėliau nei prieš dvi darbo dienas iki vizito. Užsakyti pavėžėjimo paslaugą gali ne tik pats pacientas, bet ir jį lydintis asmuo, socialinis darbuotojas, šeimos narys ar kitas žmogus. Užsakytu transportu kartu su pacientu gali vykti ir jį lydintis asmuo ar net šuo vedlys.

 • kai vykstama į ASPĮ gauti planinių specializuotų ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų ir (ar) grįžtama iš jų į gyvenamąją vietą;
 • kai vykstama į ASPĮ gauti planinių asmens sveikatos priežiūros dienos paslaugų (dienos chirurgija, dienos stacionaras) ir ( ar) grįžtama iš jų į gyvenamąją vietą;
 • kai vykstama į ASPĮ gauti planinių ambulatorinių reabilitacijos paslaugų (medicininė, vaikų raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacija) ir (ar) grįžtama iš jų į gyvenamąją vietą;
 • kai vykstama į ASPĮ gauti planinių hemodializės paslaugų ir (ar) grįžtama iš jų į gyvenamąją vietą (įskaitant pacientus, gydomus stacionarinės slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose);
 • kai pacientas pervežamas iš vienos ASPĮ į kitą ASPĮ planiniam tolesniam gydymui, procedūroms ar tyrimams atlikti (išskyrus pacientus, gydomus stacionarinės slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas teikiančiose ASPĮ, transportuojamus dėl hemodializės paslaugų gavimo);
 • kai vykstama planiniam stacionariniam gydymui ir (ar) po jo į gyvenamąją vietą;
 • kai vykstama į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dėl organo (-ų) transplantacijos, atsiradus potencialiam donorui;
 • kai grįžtama iš aktyviojo gydymo stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios ASPĮ priėmimo-skubiosios pagalbos skyriaus į gyvenamąją vietą po to, kai greitosios medicinos pagalbos budinčios brigados atvežtam arba savarankiškai atvykusiam pacientui suteikiamos skubiosios medicinos pagalbos paslaugos.

 

Skip to content